Sprzedaż i Magazyn

Fakturowanie z obsługą magazynu

Sprzedaż i Magazyn to aplikacja pod Windows, przeznaczona dla firm handlowych prowadzących magazyn. Umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie i korygowanie dokumentów handlowych kontrolując przy tym stany ilościowe towarów. Intuicyjna obsługa sprawia, że praca z programem jest prosta, szybka i przyjemna.

Ponadto program umożliwia przechowywanie danych teleadresowych kontrahentów, cennika towarów i usług oraz pilnowanie stanów magazynowo-ilościowych. Dzięki opcji zestawień tabelarycznych i graficznych będziesz mógł błyskawicznie zanalizować swoją sprzedaż w dowolnym okresie.

Pobierz program
Aplikacja "Sprzedaż i Magazyn" umożliwia użytkownikowi:
 • Łatwe i szybkie wystawianie dokumentów sprzedaży takich jak: faktur VAT, faktur VAT detalicznych, faktur VAT zaliczkowych, faktur VAT końcowych, faktur VAT wewnętrznych, korekt do faktur VAT, faktur proforma, faktur VAT marża, faktur VAT-RR, faktur VAT walutowych, faktur VAT eksportowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 • Łatwe i szybkie wprowadzanie dokumentów zakupu takich jak: rachunek, faktura VAT, faktura VAT korekta, faktura VAT do PZ oraz nota korygująca.
 • Łatwe i szybkie wprowadzanie dokumentów magazynowych takich jak: wydanie na zewnątrz (WZ), przyjęcie z zewnątrz (PZ), rozchód wewnętrzny (RW), przychód wewnętrzny (PW).
 • Łatwe i szybkie wprowadzanie zamówień: faktur proforma, faktur walutowych proforma, zamówień od odbiorców, zamówień walutowych od odbiorców, zamówień od dostawców, zamówień walutowych od dostawców, ofert dla odbiorców, ofert walutowych dla odbiorców.
 • Umożliwienie generowania danych na potrzeby kontroli skarbowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego w wymaganym przez Ministerstwo Finansów formacie.
 • Możliwość automatycznego fakturowania transakcji dokonanych za pośrednictwem Allegro w oparciu o interfejs Allegro Web-API.
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych.
 • Możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji dokumentów.
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołem POSNET.
 • Współpraca z bazą CEIDG dzięki czemu program na podstawie numeru NIP automatycznie pobiera aktualne dane kontrahentów z Internetu.
 • Ewidencjonowanie wszystkich wystawionych dokumentów.
 • Grupowe drukowanie dokumentów za wybrany okres.
 • Moduł rozrachunków pozwalający na ewidencjonowanie częściowych i zbiorczych wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewowych za faktury i rachunki z mechanizmem automatycznego rozliczania zaległych dokumentów z odroczonym terminem zapłaty oraz z możliwością wystawiania dokumentów kasowych KP i KW oraz BP i BW.
 • Generowanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dla rozliczeń miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów w podziale hierarchicznym na grupy kontrahentów z możliwością ustanowienia osobno dla każdego z kontrahentów indywidualnych terminów płatności i rabatów.
 • Możliwość tworzenia nielimitowanych ilościowo indywidualnych cenników dla poszczególnych kontrahentów.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych towarów i usług w podziale hierarchicznym na kategorie towarów i usług.
 • Kontrolę aktualnych stanów magazynowo-ilościowych na podstawie wprowadzanych do programu dokumentów i inwentaryzacji.
 • Sprawdzanie stanów magazynowo-ilościowych na dowolnie wybrany dzień na podstawie wprowadzonych do programu dokumentów i inwentaryzacji.
 • Możliwość przypisania każdemu produktowi lub usłudze czterech cen oraz dowolnego ustalenia nazwy dla poszczególnych cen (np. cena dla allegro, cena detaliczna, cena hurtowa, dowolna inna...)
 • Możliwość nadawania cech produktom lub usługom, które to cechy dodawane są do pozycji dokumentu i widoczne na nim (np. kolor, waga lub dowolna inna cecha...)
 • Możliwość wydrukowania cennika towarów i usług.
 • Możliwość drukowania wezwań do zapłaty.
 • Możliwość generowania do wystawianych faktur druczków poleceń wpłaty gotówkowej na poczcie lub w banku.
 • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (jednostek miar, form płatności, stawek VAT, grup kontrahentów, kategorii towarów i usług, walut).
 • Możliwość wstawienia własnego logo firmy na wydruk, pełnych danych kontaktowych (telefonu, faksu, e-mail, www) oraz możliwość modyfikacji parametrów wydruku (drukowane kolumny, szerokości kolumn na wydruku, kolor czcionek, krój czcionek, rozmiar czcionek, itp.).
 • Eksport wygenerowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień i statystyk sprzedaży w oparciu o wiele kryteriów.
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.).
 • Możliwość przydzielenia dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
 • Możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Możliwość importu oraz eksportu oraz archiwizacji bazy danych.
 • Możliwość współpracy oraz współdzielenia danych (dokumenty i kontrahenci) z aplikacją Pakiet Przedsiębiorcy - Księga do prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Możliwość współpracy oraz współdzielenia danych (dokumenty i kontrahenci) z aplikacją Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt do prowadzenia Ewidencji przychodów.
 • Możliwość współpracy oraz współdzielenia danych (dokumenty i kontrahenci) z aplikacją Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość do rozliczania wielu firm na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Dożywotnią licencję oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
Pobierz program

OFERTA
POBIERZ PROGRAMY
ZAMÓW TERAZ!
POMOC
KONTAKT
Ostatnie zmianay

Umożliwiono realizację faktur odwrotne obciążenie z faktur proforma, z zamówień i z ofert oraz umożliwiono wystawianie rachunków walutowych oraz korekt rachunków walutowych.

Program w wersji mobilnej

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, domem, a klientem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do fakturowania w wersji portable na Pendrive.

Dowolne stawki VAT

Nasze oprogramowanie umożliwia samodzielne zdefiniowanie dowolnych stawek VAT. Jest ono więc odporne na wszelkie tego typu pomysły rządzących.